Erp Analiz BLOG

13 Haziran 2020

Bir ERP Projesinde Sizi Bekleyen 7 Tuzak

Herhangi bir şirkette bir Kurumsal Kaynak Planlaması ya da ERP sistemi implementasyonu, size verilen sözlerle ve beraberinde getirdiği tehlikelerle doludur.

Pahalıya malolabilecek hatalardan kaçınabilmek için bir ERP uygulama projesinin büyük bir dikkatle planlanması gerekir. Herşey hazır olduğunda ve kritik yol belirlendiğinde hızlı bir uygulama başarının anahtarıdır. Burada sizi hataya sürükleyebilecek konuları alt başlıklarda belirlemeye çalıştık.

Bu hatalardan birini bile yaparsanız, bütün ERP uygulama sürecinin başarısız olması ihtimali yüksektir.

 

1 - Projenin Destekçisi Bir Yönetici Olmadığında

ERP içersinde uygulanması beklenen fonksiyonlar, firma içersinde iç içe geçmiştir. Bu yüzden birden fazla yöneticiyi bir araya getirecek, bunun önemini anlatacak bir üst yönetici olması gerekir. Proje uygulanırken insanlar bu konu için vakit ve kaynak ayırmalılar, bunu yapmanın kendiler için en iyisi ya da firma için yeterince önemli olmadığını düşünürlerse, şüphesiz yapacak farklı birşey bulacaklardır.

 

2 - Projenin Sadece Bir Departmanla İlgili Olduğu Kanısı Yaygınlaşırsa

Proje yalnızca finans departmanı , üretim departmanı ya da bilgi işlem departmanı için önemli olduğu düşünülürse başarısız olacaktır. Bu varsayım bütün departmanlar için geçerlidir. Firma çalışanlarının bunu anlaması gerekir.

 

3 - Tam Zamanlı Bir Proje Yöneticisi Olmadığında

ERP projeleri, implementasyon ve sonrasında görev alacak en az bir tane tam zamanlı yöneticiyi hakedecek hadar önemlidir.

 

4 - Firma İçerisinde Projeye Ayrılan Kaynağın Kıtlığında

Başarılı bir ERP uygulaması, şirket çalışanlarının oldukça fazla zamanını ve kaynağını gerektirir. Bu çalışanların günlük yaptıkları işler de mevcuttur. Eğer projede paylaştırılan görevler, daha önemli işler yüzünden sürekli bir kenara atılıyorsa, program kaymaya başlar ve proje başarısızlıkla sonuçlanır. Proje adımları planlanırken, katılımcıların git gide artan kaynak ve zaman kısıtları da göz önüne alınmalıdır.

 

5 - Uygulama Prosedürü Dökümante Edilmediğinde

Çoğu ERP projesi uygulaması, süreçlerin tekrar gözden geçirilmesi ve uyarlanmasını gerektirir. Şirketlerin şuan mevcut süreçlerini olduğu gibi belgelendirmeleri ve yapılacak iyileştirmeleri dökümana eklemeleri zorunludur. Bu uygulama, şirketin projeye girdisini maksimuma çıkarırken, eski uygulamaların yeniden gözden geçirilmesine ön ayak olur.

 

6- Eğitim Eksikliğinde

Şirketler genelde başarılı bir ERP projesi için eğitimin önemini göz ardı etmektedir. Eğitimler aşama aşama verilmelidir. İlk olarak ekip liderleri uygulamanın farklı aşamalarında eğitilmelidirler. Eğitim bir ürün ya da süreç uzmanı tarafından verilmelidir. Şirket verileri üzerinde gerçekleştirilen, şirketin iş yapma şeklini haritalayan metodik bir yaklaşım izlenmelidir. İkinci eğitim aşaması, uygulama kullanıma alınmadan önce şirket personelinin geri kalanına olmalıdır.

 

7 - Eğer Her Şeyde Büyük Değişiklikler Varsa

Bu konudaki tecrübelerimiz gösteriyorki, çekirdek süreçlerde büyük değişikliklere giden şirketler, daha yüksek başarısızlık oranına maruz kalıyorlar. Süreçlerde çok fazla değişiklik yerine, mevcut süreçlerde iyileştirme önerimizdir. Bu uygulamanın başarısını arttıracak ve firma kültüründe daha az aksama olacaktır.

 

Uzun vadeli iş hedefleri, fonksiyonel iş süreçlerinin detaylandırılması, işletme sorunlarının operasyonel düzeyde bir listesinin sunulduğu ve analizinin yapıldığı bir yaklaşım öneriyoruz. Temel olarak oluşturulan şey firmanın çalışma şeklinin bir mimarisidir. Üst yönetim elbette uzun vadeli hedefleri belirleyen gruptur. Daha sonra bu hedeflerin karşılanabilmesi için bu mimarinin içerisine dahil olması gereken yöneticilerdir.

ERP sistemleri büyük katkılar sunar, kullanan şirketlere. Fakat uygulanmasındaki bu tuzaklarla dolu yapısı yüzünden, çok dikkatli yaklaşmak gerekir.

  • ERP Analiz
  • This Article Originally Published At Here